میکاپ عروس vip در سالن زیبایی شایسته نو


  Published on 1396-12-03

انواع شنیون ساده و حرفه ای در سالن های زیبایی شایسته نو در سه شعبه دارای مجوز رسمی و منتخب شركت لورآل فرانسه (پلاتینیوم) در سه شعبه موسسـه و آموزشـگاه زیبایـی شایسـته نـو بــا امتیــاز رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی و سـازمان فنی و حرفه ای کشـور بـا 25 سـال تجربـه در امـر آمـوزش هنرجـو و همچنیـن انجـام کلیـه خدمـات زیبایـی در امـر آرایـش و پیرایـش اطلاعات بیشتر در http://shayesteno.com/
  Create playlist

آموزشگاه و سالن زیبایی شایسته نو

با بهترین خدمات و امکانات در سه شعبه نیاوران، شهرری و اقدسیه